Razvoj Softvera Prilgođen Vašim Potrebama - ESSCOM

Napredna
Softverska Rješenja

Kao pouzdan partner Oracle-a, iskorišćavamo snagu Oracle-ovih naprednih tehnologija kako bismo pružili inovativna rješenja koja podstiču rast poslovanja. Naša saradnja sa Oracle-om omogućava nam da ponudimo robustna i skalabilna softverska rješenja koja zadovoljavaju najviše standarde industrije.

Naše Usluge

Razvoj Prilagođenog Softvera

Rješenja prilagođena za zadovoljenje jedinstvenih poslovnih potreba vašeg preduzeća

Web aplikacije

Interaktivne i responsivne web aplikacije.

Mobilne aplikacije

Visoko-performantne mobilne aplikacije za iOS i Android.

Poslovna rješenja

Skalabilni softver za velike organizacije.

Naši projekti

Projekti obuhvataju širok spektar softverskih rješenja, od web aplikacija do kompleksnih softverskih sistema. Svaki projekat počinje detaljnom analizom potreba klijenta kako bismo osigurali da krajnji proizvod savršeno odgovara njihovim zahtjevima.

eHRM

Aplikacija za upravljanje ljudskim resursima (HRM) pruža sveobuhvatna rješenja za efikasno upravljanje ljudskim resursima u vašoj organizaciji.

APEX ORACLE

eProizvodnja

eProizvodnja omogućava kreiranje, praćenje i izvršavanje, radnih naloga.

APEX ORACLE

eRA

ERA standardizuje procesiranje KIF i KUF za UINO, obrađujući kako izvezene datoteke, tako i ručni unos podataka.

APEX ORACLE

mParking

Sistem m-Parking pruža korisnicima osnovne funkcije za jednostavno i efikasno obračunavanje i kontrolu parkiranja putem SMS-a.

APEX ORACLE

ePROIZVODNJA

Aplikacija za praćenje i kontrolu proizvodnih procesa

Aplikacija omogućava kreiranje narudžbenica od strane naručioca proizvoda. U centru aplikacije nalaze se komponente koje sadrže podatke o materijalima i artiklima ili poluproizvodima, kao i operacijama koje je potrebno izvršiti kako bi se proizveo proizvod.

eRA

Elektronski računovodstveni asistent

“ERA” je softver koji standardizuje obradu KIF i KUF dokumenata za slanje računovodstvenih evidencija UINO-u. Sistem nudi mogućnost obrade KIF i KUF fajlova izvezenih iz postojećeg softvera koji koristite, kao i mogućnost ručnog unosa podataka u “eRA” sistem za obradu.

mPARKING

Information system for billing and parking control

The web application of the “m-Parking” system provides users with all the necessary functions for efficient and simple monitoring, management and organization of billing and control of parking via SMS service. The Android application allows you to easily check the payment of a parking space based on license plates using the OCR module or by manually entering tables into the intended form.