PORTFOLIO

SOFTVER

BAZIRANO NA ORACLE-u

mPARKING

Informacioni sistem za naplatu i kontrolu parkinga

 Web aplikacija „m-Parking“ sistema omogućava korisnicima sve neophodne funkcije za efikasno i jednostavno praćenje, upravljanje i organizaciju naplate i kontrole parkinga putem SMS servisa.

Android aplikacija „m-Parking“ omogućava jednostavnu provjeru uplate parking mjesta na osnovu registarskih tablica. Provjera je omogućena pomoću OCR modula kao i putem ručnog unosa tablica u predviđenu formu. 

close icon

eSAVEZ

Web aplikacija za praćenje i rad Rukometnog saveza

eSavez“ web aplikacija korisnicima omogućava sve neophodne funkcije za efikasan i jednostavan nadzor, kontrolu i organizaciju rada Rukometnog saveza.

close icon

eRA

Elektronski računovodstveni sistem

eRA“ je softver koji vrši standardizaciju obrade KIF i KUF dokumenata za slanje knjigovodstvenih evidencija UINO. Sistem nudi mogućnost obrade KIF i KUF fajlova eksportovanih iz postojećeg softvera koji koristite, kao i mogućnost  ručnog unosa podataka u „eRA“ sistem na obradu.
 
Korištenje „eRA“ softvera je izuzetno jednostavno i ne zahtijeva napredno poznavanje računarskih vještina.
close icon

ePROIZVODNJA

Aplikacija za praćenje i kontrolu porizvodnih procesa

Aplikacija omogućava kreiranje narudžbenica od naručioca proizvoda.U centru aplikacije se nalaze sastavnice na kojima se nalaze podaci o materijalima i artiklima ili poluproizvodima kao i operacijama koje je potrebno izvesti kako bi proizvod nastao.

close icon

eRIBOLOVAC

Sistem za administraciju rada ribolovačkih društava

Web aplikacija „eRibolovac“ omogućava korisnicima sve neophodne funkcije za efikasno i jednostavno praćenje, upravljanje i organizaciju unutar sportsko ribolovnog društva, kreiranje periodičnih izvještaja, kreiranje članova, članskih karti i ostalih aktivnosti.

Za korištenje web aplikacije neophodan je pristup računaru, tabletu ili smartphone-u, web pretraživač i pristup internetu.

Gledamo u budućnost

PORTFOLIO

WEB DIZAJN

Hotel Terme Ozren

Lučić - PE plastična i papirna ambalaža

Streljački klub Megalodon

ENPay - Elektronska naplata putarine

Ondina posni medenjaci

IT
IT
IT

Glavni izazov prilikom dizajniranja web sajta za Terme Ozren predstavljalo je kreiranje velikog broja unikatnih pojedinačnih sekcija i elemenata na svakoj stranici koji bi se istovremeno uklapali u opštu estetiku čitavog sajta, a koji bi vjerodostojno odražavali raznovrsnost sadržaja i rekreativno-ugostiteljske ponude Termi.

U tom smislu, kreirane su kategorije sa ukupnom ponudom njihovih proizvoda, ali bez klasičnog prikaza cijena, količine robe ili mogućnosti završetka kupovine na sajtu. Pored toga, sajt je izgrađen na profesionalno urađenim fotografijama postrojenja, proizvodnih procesa i proizvoda, od čega se najviše ističe video montaža uklopljena u moderno dizajniranu Hero sekciju početne stranice.

Kreirali smo web prostor na kojem korisnici, pored najbitnijih informacija o samom klubu, mogu da dobiju i informacije o streljačkom sportu uopšte. Dizajn prati moderne trendove među kojima su najinteresantniji efekti kretanja i otkrivanja sadržaja prilikom skrolovanja stranice.

Učestale promotivne aktivnosti koje ENPay nudi svojim korisnicima zahtijevaju kontinuirano kreiranje novih i brisanje starih sekcija na sajtu. Taj posao značajno olakšava jednostavna struktura sajta koja je predstavljena u vidu vertikalno naslaganih blokova koji prate call to action logiku.

Kako najbolje virtuelno predstaviti nešto jednostavno kao što su medenjaci? Tako što ćete ih oživjeti kroz 3D efekte i mogućnost interakcije na pokrete miša ili prsta. Na taj način korisnici postaju aktivni učesnici u sadžaju web sajta, stvarajući bolju povezanost sa proizvodom.

PORTFOLIO

GRAFIČKI DIZAJN

KLIJENTI

DIGITALNI MARKETING

MONOGRAM

PORSCHE

ENPAY

MASTERCARD

TERME OZREN

LUČIĆ DOO

PULSEC

MEGALODON

ELEKTROVUKOJEVIĆ

ONDINA

WVP

APARTMANI JAHORINA