Portfolio u Oblastima Web Dizajna, Softverskih Rješenja - ESSCOM

Otkrijte naš kreativni portfolio

eHRM

Aplikacija za upravljanje ljudskim resursima (HRM) pruža sveobuhvatna rješenja za efikasno upravljanje ljudskim resursima u vašoj organizaciji.

APEX ORACLE

eProizvodnja

eProizvodnja omogućava kreiranje, praćenje i izvršavanje, radnih naloga.

APEX ORACLE

eRA

ERA standardizuje procesiranje KIF i KUF za UINO, obrađujući kako izvezene datoteke, tako i ručni unos podataka.

APEX ORACLE

mParking

Sistem m-Parking pruža korisnicima osnovne funkcije za jednostavno i efikasno obračunavanje i kontrolu parkiranja putem SMS-a.

APEX ORACLE

ePROIZVODNJA

Aplikacija za praćenje i kontrolu proizvodnih procesa

Aplikacija omogućava kreiranje narudžbenica od strane naručioca proizvoda. U centru aplikacije nalaze se komponente koje sadrže podatke o materijalima i artiklima ili poluproizvodima, kao i operacijama koje je potrebno izvršiti kako bi se proizveo proizvod.

eRA

Elektronski računovodstveni asistent

“ERA” je softver koji standardizuje obradu KIF i KUF dokumenata za slanje računovodstvenih evidencija UINO-u. Sistem nudi mogućnost obrade KIF i KUF fajlova izvezenih iz postojećeg softvera koji koristite, kao i mogućnost ručnog unosa podataka u “eRA” sistem za obradu.

mPARKING

Information system for billing and parking control

The web application of the “m-Parking” system provides users with all the necessary functions for efficient and simple monitoring, management and organization of billing and control of parking via SMS service. The Android application allows you to easily check the payment of a parking space based on license plates using the OCR module or by manually entering tables into the intended form.